LLMBİR Derneği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Lösemi Lenfoma Miyelom Hastaları ve Araştırma Eğitim Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan Olağanüstü Genel Kurul İlanı

Derneğimizin olağanüstü genel kurul toplantısı 18 Mayıs 2018 günü, saat 14:00’de Hoşdere Caddesi 198/5 Çankaya-Ankara adresinde aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır. Belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 26 Mayıs 2018 günü, aynı gündemle Congresium, Söğütözü-Ankara adresinde saat 18:00'de nisapsız olarak yapılacaktır.

Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

Lösemi Lenfoma Miyelom Hastaları ve Araştırma Eğitim Birliği Derneği Yönetim Kurulu

GÜNDEM

1.    Açılış, saygı duruşu, toplantı yeter sayısı ve karar yeter sayısına ilişkin tutanağın okunması

2.    Divan Başkanı ve yazmanların seçimi 

3.    Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporlarının okunması ve görüşmeye açılması

4.   Yönetim kurulunun faaliyetlerinin aklanması

5.   3 yıllık Bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi ve onaylanması 

6.   Yeni üyelik başvuruları hakkındaki yönetim kurulu kararlarının genel kurulun onayına sunulması 

7.   Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi

8.   Dilekler ve kapanış

LLMBİR Yönetim Kuruluİletişim Adresi
info@losemilenfomamiyelom.org
  LÖSEMİ LENFOMA MİYELOM HASTALARI VE ARAŞTIRMA EĞİTİM BİRLİĞİ DERNEĞİ
Hoşdere Caddesi No: 198/5 Çankaya Ankara • www.losemilenfomamiyelom.org


28 Mayıs Dünya Kan Kanseri Günü
www.worldbloodcancerday.org

Web Tasarım: AdaNET