LLMBİR Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı

Lösemi Lenfoma Miyelom Hastaları ve Araştırma Eğitim Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan Olağan Genel Kurul İlanı

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 17 Kasım 2018 Cumartesi günü, saat 14:30’da Hoşdere Caddesi 198/5 Çankaya-Ankara adresinde aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır. Belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 24 Kasım 2018 Cumartesi günü, aynı gündemle Hoşdere Caddesi 198/5 Çankaya-Ankara adresinde saat 14:30'da nisapsız olarak yapılacaktır.

Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

Lösemi Lenfoma Miyelom Hastaları ve Araştırma Eğitim Birliği Derneği Yönetim Kurulu

GÜNDEM

1. Açılış, saygı duruşu, toplantı yeter sayısı ve karar yeter sayısına ilişkin tutanağın okunması

2. Divan Başkanı ve yazmanların seçimi

3. Dernek tüzüğünün 11. maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin okunması ve görüşmeye açılması

4. Tüzüğün 11. maddesindeki değişiklik önerisinin oylanması

5. Dilekler ve kapanış

Lösemi Lenfoma Miyelom Hastaları ve Araştırma Eğitim Birliği Derneği Yönetim Kuruluİletişim Adresi
info@losemilenfomamiyelom.org
  LÖSEMİ LENFOMA MİYELOM DERNEĞİ
Hoşdere Caddesi No: 198/5 Çankaya Ankara • www.losemilenfomamiyelom.org


28 Mayıs Dünya Kan Kanseri Günü
www.worldbloodcancerday.org

Web Tasarım: AdaNET