LLMBİR Derneği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Lösemi Lenfoma Miyelom Hastaları ve Araştırma Eğitim Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan Olağanüstü Genel Kurul İlanı

Derneğimizin olağanüstü genel kurul toplantısı 17 Aralık 2019 Salı günü, saat 18:00'de Hoşdere Caddesi 198/5 Çankaya-Ankara adresinde aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır. Belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 25 Aralık 2019 Çarşamba günü, aynı gündemle Hoşdere Caddesi 198/5 Çankaya-Ankara adresinde saat 18:00'de nisapsız olarak yapılacaktır.

Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

Lösemi Lenfoma Miyelom Hastaları ve Araştırma Eğitim Birliği Derneği Yönetim Kurulu

GÜNDEM

1. Açılış, saygı duruşu, toplantı yeter sayısı ve karar yeter sayısına ilişkin tutanağın okunması
2. Divan Başkanı ve yazmanların seçimi
3. Dernek isminin değişikliği önerilmesi ve görüşmeye açılması
4. Dernek İktisadi Teşekkülünün Kurulmasının oylanması
5. Dilekler ve kapanış

Lösemi Lenfoma Miyelom Hastaları ve Araştırma Eğitim Birliği Derneği Yönetim Kuruluİletişim Adresi
info@losemilenfomamiyelom.org
  LÖSEMİ LENFOMA MİYELOM HASTALARI VE ARAŞTIRMA EĞİTİM BİRLİĞİ DERNEĞİ
Hoşdere Caddesi No: 198/5 Çankaya Ankara • www.losemilenfomamiyelom.org


28 Mayıs Dünya Kan Kanseri Günü
www.worldbloodcancerday.org

Web Tasarım: AdaNET