Prof. Dr. Muhit Özcan

Özgeçmiş. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini 1985 yılında bitirdi. Aynı fakültede İç hastalıkları uzmanı, hematoloji uzmanı, doçent ve son olarak 2003 yılında profesör oldu. Amerika’da Minnesota Üniversitesi Kemik İliği Transplantasyonu Ünitesi ve Hematoloji Bilim dalında çalıştı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesinde Başhekim, Türk Hematoloji Derneğinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Uzun yıllardır lösemi, lenfoma ve miyelom hastalarının tedavilerini üstlendi ve bu alanda araştırmalarda yer aldı. Halen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.İletişim Adresi
info@losemilenfomamiyelom.org
  LÖSEMİ LENFOMA MİYELOM HASTALARI VE ARAŞTIRMA EĞİTİM BİRLİĞİ DERNEĞİ
Hoşdere Caddesi No: 198/5 Çankaya Ankara • www.losemilenfomamiyelom.org


28 Mayıs Dünya Kan Kanseri Günü
www.worldbloodcancerday.org

Web Tasarım: AdaNET