Kök Hücresi Vericisi Olmak

Kök hücre bağışı ile ilgili soru ve cevaplara Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Akraba Dışı Doku ve Kordon Kanı Bankası'nın aşağıda verilmiş linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz:

Ankara Üniversitesi - Akraba Dışı Doku ve Kordon Kanı Bankası  

İletişim Adresi
info@losemilenfomamiyelom.org
  LÖSEMİ LENFOMA MİYELOM DERNEĞİ
Hoşdere Caddesi No: 198/5 Çankaya Ankara • www.losemilenfomamiyelom.org


28 Mayıs Dünya Kan Kanseri Günü

www.worldbloodcancerday.org

Web Tasarım: AdaNET