OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA DAVET

Derneğimizin OLAĞANÜSTÜ genel kurul toplantısı 9 Mayıs 2015 tarihinde, saat 10:00’da Congresium Kongre Merkezi, Söğütözü Caddesi No:1/A, 06510 Çankaya, Ankara adresinde yapılacaktır. Belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 16 Mayıs 2015 tarihinde 18:00’da Congresium Kongre Merkezi, Söğütözü Caddesi No:1/A, 06510 Çankaya, Ankara adresinde nisapsız olarak yapılacaktır. Sayın üyelerimizin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur. 

GÜNDEM

1.    Açılış, saygı duruşu, toplantı yeter sayısı ve karar yeter sayısına ilişkin tutanağın okunması

2.    Divan Başkanı ve yazmanların seçimi 

3.    Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporlarının okunması ve görüşmeye açılması

4.   Yönetim kurulunun faaliyetlerinin aklanması

5.   3 yıllık Bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi ve onaylanması 

6.   Yeni üyelik başvuruları hakkındaki yönetim kurulu kararlarının genel kurulun onayına sunulması 

7.   Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu) asil ve yedek üyelerinin seçimi

8.   Dilekler ve kapanış

 

LLMBİR Yönetim Kurulu İletişim Adresi
info@losemilenfomamiyelom.org
  LÖSEMİ LENFOMA MİYELOM HASTALARI VE ARAŞTIRMA EĞİTİM BİRLİĞİ DERNEĞİ
Hoşdere Caddesi No: 198/5 Çankaya Ankara • www.losemilenfomamiyelom.org


28 Mayıs Dünya Kan Kanseri Günü
www.worldbloodcancerday.org

Web Tasarım: AdaNET