Gürol Demir
Gürol Demir

Giresun’da doğdu. 1983 Yılında vergi inceleme elemanı olarak Maliye Bakanlığında işe başladı. Çeşitli unvanlarda (vergi kontrol memuru, vergi denetmeni, uzlaşma-okuma komisyonları başkan ve üyesi, büro başkanı ve yardımcısı, takdir komisyonu başkanı, vergi dairesi müdürü), çeşitli yerlerde (İstanbul, Sinop, Mersin, Çankırı, Ankara) hizmet verdi. Değişik dergilerde mali konularda makaleleri yayımlandı.

Hobi olarak bilgisayar ile uğraşan Gürol DEMİR ürettiği bilgisayar programlarının bazılarını www.guroldemir.net adresinde paylaşmaktadır. Halen Vergi Müfettişi unvanı ile Ankara’da göreve devam etmektedir. Oğlu Rauf Tayfun DEMİR 2011 yılında lenfoma hastası oldu, iyileşti.İletişim Adresi
info@losemilenfomamiyelom.org
  LÖSEMİ LENFOMA MİYELOM HASTALARI VE ARAŞTIRMA EĞİTİM BİRLİĞİ DERNEĞİ
Hoşdere Caddesi No: 198/5 Çankaya Ankara • www.losemilenfomamiyelom.org


28 Mayıs Dünya Kan Kanseri Günü
www.worldbloodcancerday.org

Web Tasarım: AdaNET