Selami Koçak Toprak

1970 yılında Ankara'da doğdu. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olarak tıp doktoru unvanını aldı. Aynı fakültede 2001'de iç hastalıkları uzmanı, 2005'de hematoloji uzmanı oldu.

Gaziantep'de yaptığı devlet hizmeti yükümlülüğünü takiben Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalıştı. 2013 yılında doçent oldu. Halihazırda Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, Hematoloji BD'de öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.İletişim Adresi
info@losemilenfomamiyelom.org
  LÖSEMİ LENFOMA MİYELOM DERNEĞİ
Hoşdere Caddesi No: 198/5 Çankaya Ankara • www.losemilenfomamiyelom.org


 
Web Tasarım: AdaNET