LLM Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı

LLM Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı

Lösemi Lenfoma Miyelom Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan Olağan Genel Kurul İlanı

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 23 Haziran 2021 Çarşamba günü, saat 18:30’da Hoşdere Caddesi 198/5 Çankaya-Ankara adresinde aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır. Belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 30 Haziran 2021 Çarşamba günü, aynı gündemle Hoşdere Caddesi 198/5 Çankaya-Ankara adresinde saat 18:30'da nisapsız olarak yapılacaktır.

Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

Lösemi Lenfoma Miyelom Derneği Yönetim Kurulu

GÜNDEM

1. Açılış, saygı duruşu, toplantı yeter sayısı ve karar yeter sayısına ilişkin tutanağın okunması
2. Dernek İktisadi Teşekkülü’nün kurulması hakkında bilgi verilmesi
3. Divan Başkanı ve yazmanların seçimi 
4. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporlarının okunması ve görüşmeye açılması
5. Yönetim kurulunun faaliyetlerinin aklanması
6. 3 yıllık tahmini bütçenin görüşülmesi ve onaylanması 
7. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu) asil ve yedek üyelerinin seçimi
8. Yeni üyelik başvuruları hakkındaki yönetim kurulu kararlarının genel kurulun onayına sunulması 
9. Dilekler ve kapanışİletişim Adresi
info@losemilenfomamiyelom.org
  LÖSEMİ LENFOMA MİYELOM DERNEĞİ
Hoşdere Caddesi No: 198/5 Çankaya Ankara • www.losemilenfomamiyelom.org


 
Web Tasarım: AdaNET