LLM Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı

LLM Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı

Lösemi Lenfoma Miyelom Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan Olağan Genel Kurul İlanı

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 4 Mayıs 2024 Cuma günü, saat 13.30’da Hoşdere Caddesi 198/5 Çankaya-Ankara adresinde aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır.

Belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 18 Mayıs 2024 Cumartesi günü, aynı gündemle Hoşdere Caddesi 198/5 Çankaya-Ankara adresinde saat 13.30’da nisapsız olarak yapılacaktır.

Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

Lösemi Lenfoma Miyelom Derneği Yönetim Kurulu


GÜNDEM

 1. Açılış, saygı duruşu, toplantı yeter sayısına ilişkin tutanağın okunması
 2.  Divan Başkanı, yardımcısı ve yazmanların seçimi 
 3. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporlarının okunması ve görüşmeye açılması
 4. Yönetim Kurulunun idari ve mali açıdan ibrasının oylanması
 5. 3 yıllık tahmini bütçenin görüşülmesi ve onaylanması 
 6. Yeni Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
 7. Vakıf kurulması hakkında bilgi verilmesi.
 8. Dernek gayesini gerçekleştirmek üzere bir vakıf kurulması, söz konusu vakfın isminin, vakfa tahsis edilecek mal varlığının belirlenmesi, vakıf senedinin hazırlanması, vakıf kuruluş işlemlerini gerçekleştirmek üzere görevlendirilecek kişi veya kişilerin yetkilendirilmesi hususlarının görüşülmesi ve karara bağlanması.
 9. Yeni üyelik başvuruları hakkındaki Yönetim Kurulu kararlarının genel kurulun onayına sunulması 
 10. Üyelerden gelen dilekçe olursa görüşülmesi ve karara bağlanması
 11. Dilekler ve kapanış


İletişim Adresi
info@losemilenfomamiyelom.org
  LÖSEMİ LENFOMA MİYELOM DERNEĞİ
Hoşdere Caddesi No: 198/5 Çankaya Ankara • www.losemilenfomamiyelom.org


 
Web Tasarım: AdaNET